Planting Calendar

ANG KALENDARYO NG PAGTATANIM NG GULAY  (ENERO-DESYEMBRE)

JANUARY: Ampalaya, Kamote, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Okra, Patola, Petsay, Sili, Talinum, Kamatis, Upo, Mustasa, Cauliflower Sibuyas, Repolyo, at Mongo

FEBRUARY: Ampalaya, Kamote, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Petsay, Sigarilyas, Kalabasa, Talinum, at Mongo 

MARCH: Ampalaya, Kamote, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Petsay, Talinum, at Kamatis 

APRIL: Ampalaya, Kamote, Talong, Letsugas, Kabute, Okra, Patani, Petsay, Sili, Sigarilyas, Kalabasa, Talinum, at Mongo

MAY: Ampalaya, Bataw, Kamote, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Okra, Patani, Patola, Petsay, Sili, Sigarilyas, Sitaw, Kalabasa, Talinum, at Mongo 

JUNE: Ampalaya, Bataw, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Patani, Patola, Petsay, Sili, Sitaw, Kalabasa, Talinum, Okra, Munggo, at Sigarilyas

JULY: Ampalaya, Kamote, Talong, Kabute, at Talinum 

AUGUST: Ampalaya, Kamote, Talong, Kabute, at Talinum 

SEPTEMBER: Ampalaya, Kamote, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Patola, Petsay, Sili, Sigarilyas, Sitaw, Talinum, Kamatis, Upo, at Mongo 

OCTOBER: Ampalaya, Kamote, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Patola, Petsay, Sili, Sigarilyas, Sitaw, Talinum, Kamatis, Upo, at Mongo 

NOVEMBER: Ampalaya, Kamote, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Patola, Petsay, Sili, Sigarilyas, Sitaw, Talinum, Kamatis, Upo, at Mongo 

DECEMBER: Ampalaya, Kamote, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Patola, Petsay, Sili, Sigarilyas, Sitaw, Talinum, Kamatis, Upo, at Mongo